Hemelvaart

Hemelvaart is voor veel christenen wat vaag. Het is één van de vier grote feesten van het christendom, maar velen kunnen er weinig mee.

Bij de andere drie feesten gebeurt er iets tastbaars (kindje, kruis, opstanding, Heilige Geest), maar hier ontglipt er ons juist iets; Jezus vertrekt op wonderlijke wijze naar de Vader…. Wat moet je daar nu mee?! In de loop der jaren is de animo om dit feest te vieren dan ook afgenomen in veel kerken. Er is hooguit nog de traditie van dauwtrappen (in alle vroegte wandelen of fietsen), maar verder gewoon een vrije dag (als je dat geluk al hebt) en de start van een lekker lang weekend.
Wij willen hier graag verandering in brengen! Hemelvaart moet weer op onze kerkelijke kaart worden gezet! Dat gaat we doen door middel van het volgende programma:

9:00 uur: vertrek vanaf de kerk met de fiets voor een korte fietstocht (ca. 12 km.). Als de groep te groot is, gaan we in kleine groepjes.
10:00 uur: koffie/thee/limonade op een nog nader te bepalen locatie. De fietsers sluiten zich bij ons aan. Iedereen die dus niet meefietst, komt gewoon naar de locatie.
10:30 uur: start van een informele openlucht samenkomst. We zingen samen een paar liederen, bidden samen, luisteren naar een korte preek  en vieren zo de hemelvaart van Jezus.
11:15 uur: afsluiting van de dienst. Je kunt nog lekker wat na-kletsen of gewoon naar huis gaan.

Ieder die denkt te gaan komen, mag zich opgeven via een inschrijfformulier dat vanaf zondag 22 april in de hal van de kerk ligt. Zo kunnen we een goede inschatting maken van de koffie/thee/limonade en hoe we het gaan aanpakken met de fietstocht.
Bij slecht weer gaat het niet door. We zullen dit besluit nemen op woensdagavond 24 mei en zullen een mail sturen met de melding of het door gaat of niet.
Wat de locatie betreft wordt u nader geïnformeerd.
Zet de datum in uw agenda en beleef hemelvaart weer eens van dichtbij!

Werkgroep Gemeente Opbouw