slider 9

20+ groep

Het jeugdwerk in onze gemeente bestaat uit twee jeugdgroepen: Crossroads (11-14 jr) en Lighthouse (15-20 jr). De bovengrens van Lighthouse is op dit moment erg flexibel; er zijn nu jongeren van 24 die nog deel uitmaken van deze groep. Er is ook een 20+ groep, maar vanwege verhuizingen is deze groep vrij klein geworden. De nadruk in deze avonden ligt op ontmoeting en bijbelstudie.

De jongeren van 20 jaar en ouder die nog op Lighthouse zitten, hebben aangegeven dat ze graag een iets andere opzet zouden willen dan de huidige 20+ groep. Er wordt op dit moment nagedacht over of een aanpassing van de bestaande 20+ groep of een extra groep ernaast met een heel andere opzet. Zodra er meer bekend is, zal dat ook hier worden gemeld.

Naar wie kan ik vragen?

De contactpersoon voor het jeugdwerk en 20+ is Harm Jan Rozendom en je vindt zijn contactgegevens op de contactpagina van deze website.