slider 8

Bijbelstudie

Bijbelstudie avonden

Vanaf 2 oktober zal er om de week een bijbelstudie zijn door br. Egbert van Rhee op woensdagavond vanaf 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur. De eindtijd laten we even afhangen van de avond zelf, maar zal zeker niet later zijn. de avonden zullen een verdieping brengen van de preken over "Gods ideaal voor levenslange relaties." Er is ruimte voor gesprek met elkaar. Je hoeft je niet op te geven, kom gewoon met een open hart en een welwillende geest. 

 

Lezingen br. Zwitser

De kleine profeten - Wie waren ze?

Wellicht kent u ze nog toen u de Bijbelboeken heb geleerd, verder worden ze niet vaak genoemd. De kleine profeten uit de Bijbel waren voor het merendeel gewone, eenvoudige mensen zoals jij en ik. Maar ieder van hen werd door God geroepen om Zijn boodschappen over te brengen. Hun
individuele werken hadden niet alleen betekenis voor specifieke volken van de noordelijke in  zuidelijke koninkrijken van Israël in die tijd, maar zijn ook belangrijk door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag. Deze dienaren worden “kleine profeten” genoemd. Dat heeft niets te maken met de belangrijkheid van hun profetieën, maar met de lengte van hun boodschappen in vergelijking tot de grote profeten.

Dit is de volgorde waarin ze in het Oude Testament opgenomen zijn:
Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi

Komende seizoen zal br Wim Zwitser een 6-tal avonden vullen met een studie over de kleine
profeten. We zullen niet alle kleine profeten behandelen. De navolgende profeten zullen nader
bestudeerd worden op de laatste zondagen van de maand. U wordt uitgenodigd om te horen wat hun boodschap was voor toen, maar ook voor nu.

29 September Jona - een onwillige evangelist ervaart zegen
De bekendste kleine profeet is geen toegewijde dienaar van God. Toch wordt zijn boodschap rijk
gezegend. Zelfs Christus vergelijkt Zichzelf met deze persoon en met zijn boodschap.

27 Oktober Amos – van afgoderij tot herstel
Welvaart en rijkdom leiden vaak tot maatschappelijk onrecht. God accepteert dat niet onder Zijn
volk.

24 November Hosea - Gods trouw tegenover Israëls ontrouw
God vergelijkt Zijn relatie met Israël met een huwelijk, waarin zij de ontrouwen zijn. God blijft echter trouw en brengt hen tot inkeer.

25 Januari Joël - de Heer redt elk die Hem aanroept
Vijanden mogen terecht als een plaag het land binnenvallen, maar God staat altijd open voor ieder
die zich voor Hem neerbuigt.

23 Februari Micha - God houdt Zijn Woord
Gods beloften aan Abraham gaan in vervulling, ondanks het feit dat diens nageslacht alle rechten
verspeelt. God herstelt.

29 Maart Habakuk - wachten op de Heer wordt altijd beloond
De profeet klaagt over zijn volk en God antwoordt, echter d.m.v. de Chaldeeën. De profeet leert: de rechtvaardige leeft uit geloof.

 

Naar wie kan ik vragen?

U kunt ook contact opnemen met Arnold de Graaf voor nadere informatie:
toerusting@debron-almelo.nl

bijbelstudie 1