slider 7

Gebed

Gebed is de motor van de kerk, heeft iemand ooit gezegd. Hoewel bidden in onze cultuur niet gemakkelijk is, willen we graag dit fundament van onze gemeente blijven stimuleren.

Onze gemeente kent al sinds haar oprichting een bidstond. Sinds de zomer van 2017 is die wekelijks op de donderdagavond van 19:00-20:00 uur. We zijn meestal met zo’n 3-8 personen en we bidden voor heel uiteenlopende zaken. Ook nemen we vaak uitgebreid de tijd om te danken voor wat God geeft en wie Hij is. Elke keer sturen we ook een kaart naar iemand uit de gemeente.

Naast deze wekelijkse bidstond is er ook een bidstond op zondagmorgen vlak voor de dienst (9:30 uur). Gemeenteleden komen samen om Gods zegen te vragen over de samenkomst. Ook de raad en eventuele medewerkers in de samenkomst bidden voorafgaand aan de dienst (om 9:40 uur).

Eens per maand is er een vrouwengebedsgroep bij één van de gemeenteleden thuis. Contactpersoon: Martha Stijkel.

In de samenkomsten stimuleren we ook dat mensen hardop bidden. Soms zijn er speciale gebedsmomenten waarbij iedereen uitgedaagd wordt om alleen een naam uit te spreken waarvoor ze willen bidden of om slechts in één zin de Heer te danken.

gebed 1