slider 8

De wapenrusting van God

 

Dienst 25-04-2021: Omgord je met de waarheid - powerpoint - tekst - youtube

Efeze 6:14 (HSV)
Wat is waarheid? Voor velen is waarheid wat je voelt. Het voelt goed, dus is het goed. Voor anderen is waarheid wat je denkt of wat de wetenschap voor waar houdt. Hoewel beide, zowel gevoel als verstand, in het zoeken naar waarheid een rol spelen, komt de waarheid van buiten de mens. Jezus zegt: Gods Woord is de waarheid (Joh. 17:17). Gods Woord is de maatstaf en niet de mens. Daarnaast is de waarheid een Persoon (Joh. 14:6). God en Zijn Woord zijn de basis voor wat waar is, wat werkelijkheid is. Gods Woord is ons licht in de zoektocht naar waarheid (Ps. 119:105). Net zoals bij de de paspoortcontrole op Schiphol het paspoort onder een lichtbron wordt gehouden om zo de echtheid te controleren, zo moeten we elke situatie van ons leven onder Gods licht houden om te zoeken naar wat waarheid is. De waarheid zal je dan vrijmaken en stevigheid bieden, als een gordel om je middel.

 

Dienst 18-04-2021: De geestelijke strijd - powerpoint - tekst - youtube

Efeze 6:11 (HSV):
Er is een strijd gaande. Onzichtbaar en toch ook weer niet. We zien de tegenstander zelf niet, maar wat hij aanricht is duidelijk. We zien hoe zijn pijlen doel treffen en relaties doet verkillen en uiteen vallen. We zien hoe hij Gods kinderen afleidt van de enige ware God door hen op te laten gaan in passies, begeerten, lust, bitterheid, luxe, social media, games, eten, geldzorgen, werk en zoveel meer. Hij sust de geliefden van God in slaap door hen te laten stoppen met verlangen naar meer van Hem. Hij fluistert leugens in jouw oren dat jij niets waard bent; dat God je nu toch echt niet meer kan vergeven; dat ‘die ander’ de schuldige is. Hij verslaat zijn duizenden, omdat hij wordt genegeerd en getolereerd. Te vaak gebruiken we aardse middelen (woorden met name) om hem te bestrijden, maar daar lacht hij om. Hij is enkel geestelijk te verslaan. Leer strijden met Gods wapens en overwin!

 

 

wapenrusting van God