slider 8

Geven 2022

 

Wij geloven in een God die rijkelijk geeft en ons uitdaagt om ook rijkelijk uit te delen van wat we hebben. Daarom hebben we ervoor gekozen om de collectes in onze gemeente weg te geven aan een goed doel.

Hieronder zie je de goede doelen voor 2022:

Christenen voor Israel - januari en februari
Stichting Trud (Jan van der Klis) - maart en april
Boek en Hart - mei en juni
Arabische Christenen - juli en augustus
Nusfalau - september en oktober
Huis van Lydia - november en december
Wycliffe bijbelvertalers - vakantieoffer
Stichting Ezra - oogst- en dankdienst

De bijdragen voor deze collectes kunnen worden overgemaakt naar Baptistengemeente de Bron IBAN: NL04 INGB 0000 8222 17 o.v.v. de naam het van goede doel.

Onze gemeente leeft van giften. Zie hier onze begroting. Wil je onze gemeente financieel steunen, dan kan dat natuurlijk ook. Maak een gift over naar Baptistengemeente de Bron IBAN: NL04 INGB 0000 8222 17 o.v.v. gift gemeente.

 

Goede doel september en oktober 2022: Edmon Abdo

Hartelijke groeten aan jullie en mijn gebeden en moge de Heer u zegenen. Ik deel met jullie het nieuws van mijn bediening. We gaan nog steeds een keer per maand op pad om bijbels uit te delen op de markt van onze stad Almelo, en in de maand april, ter gelegenheid van Koningsdag, zegende de Heer ons door bijbels uit te delen. Dit doen we naast de pastorale bezoeken waar ik om geef. We ondersteunen drie missionarissen per maand in Soedan, Libanon en Armenië-Karabach en ik bid dat de Heer ons zal helpen/toestaan dat we een andere broeder in Opper-Egypte kunnen ondersteunen.

Wat betreft mijn bediening buiten Nederland, ik zou in de eerste maand van dit jaar een inreisvergunning voor Sudan krijgen om broeder Wilson te bezoeken, maar tot nu toe hebben we geen reactie ontvangen van de autoriteiten daar. Eind juni reisde ik naar Libanon, en daar nam ik deel aan een theologie conferentie, predikte ook in vier afzonderlijke kerken in Libanon en bezocht ik ook de missionaris die we ondersteunen.

Eind juli bezocht ik Armenië om daar te dienen, predikte daar en we hadden veel ontmoetingen met de armen en predikten het evangelie aan hen. Sommigen van hen aanvaardden de Heer Jezus als Verlosser voor hun leven. Ik leerde enkele van de verenigingen kennen die de armen daar in Armenië helpen. Er zijn veel arme mensen die in erbarmelijke toestand leven, lijden aan ziekten en gebrek hebben aan voedsel en kleding. Ik bid momenteel dat de Heer een deur voor ons zal openen om kleding van hier naar daar te sturen. Bid hiervoor alstublieft, zodat de Heer ons leidt en de deuren voor ons opent.

Van 19 tot 22 augustus hielden we onze spirituele zomerconferentie, en de Heer zegende ons. Onze spreker was een voorganger uit Australië en ik dank de Heer ook voor broeder Egbert die aan een van de conferentiepreken deelnam en hij helpt me met preken in onze kerk als ik reis.

Door de genade van de Heer ben ik van plan om de bediening in Turkije te bezoeken, misschien zal het bezoek in de maand november zijn, ik zal ze bezoeken met het oog op bijbels onderwijs. Ik ontmoette onlangs een baptistenvoorganger in Egypte en hij vraagt me om hem ook te bezoeken. Ik bid hiervoor. Ik heb nog steeds contact met de broeder in Jemen. Ik bid dat de Heer het zal gebruiken met de broeders daar.

Jullie zijn een grote zegen voor mij en mijn dienst. Ik dank de Heer voor jullie steun. Uw steun, hetzij door gebed of door te geven, maakt dat ik veel uitdagingen overwin. Ik dank u ook voor uw liefde en dat ik op dinsdag en donderdag gebruik mocht maken van het kerkgebouw. Dit heeft me enorm geholpen bij de voorbereiding op de dienst en de rest van de dagen te besteden aan andere verantwoordelijkheden zoals het bezoeken van gelovigen en nieuwe zielen en het nemen van mijn verantwoordelijkheden jegens mijn gezin. De kerk groeit in termen van onderwijs en geestelijke volwassenheid en de Heer is in ons midden en Zijn zegen is duidelijk merkbaar in onze dienst. Hij is degene die bij ons begon en zal doorgaan tot de dag van Zijn komst.

Tot slot, heel veel dank ik de Heer voor u en voor jullie oprechte liefde en steun voor mijn dienst op alle niveaus. De Heer onze God is goed en vergeet de onvermoeibaarheid van jullie liefde, gebeden en giften niet. Dank God voor jou en voor jullie aanwezigheid in ons leven.

2 Kor 13:14: ‘de genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde van  God, en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen’.

Edmon Abdo

Uw gift kan overgemaakt worden naar: NL04 INGB 0000 8222 17 t.n.v Baptistengemeente de Bron Almelo 
onder vermelding van Edmon Abdo