slider 8

Geven 2022

 

Wij geloven in een God die rijkelijk geeft en ons uitdaagt om ook rijkelijk uit te delen van wat we hebben. Daarom hebben we ervoor gekozen om de collectes in onze gemeente weg te geven aan een goed doel.

Hieronder zie je de goede doelen voor 2022:

Christenen voor Israel - januari en februari
Stichting Trud (Jan van der Klis) - maart en april
Boek en Hart - mei en juni
Arabische Christenen - juli en augustus
Nusfalau - september en oktober
Huis van Lydia - november en december
Wycliffe bijbelvertalers - vakantieoffer
Stichting Ezra - oogst- en dankdienst

De bijdragen voor deze collectes kunnen worden overgemaakt naar Baptistengemeente de Bron IBAN: NL04 INGB 0000 8222 17 o.v.v. de naam het van goede doel.

Onze gemeente leeft van giften. Zie hier onze begroting. Wil je onze gemeente financieel steunen, dan kan dat natuurlijk ook. Maak een gift over naar Baptistengemeente de Bron IBAN: NL04 INGB 0000 8222 17 o.v.v. gift gemeente.

 

Goede doel mei en juni 2022: Boek en Hart

Boek en Hart is een Stichting. Het doel van de Stichting is het uitdragen van de bijbelse boodschap door verkoop van producten met een christelijke signatuur en het verrichten van al wat hiermee verband houdt. De Stichting bestaat uit een Raad van Toezicht en een Stichtingsbestuur. De leden hiervan zijn afkomstig uit verschillende kerken.

Onze christelijke boekwinkel heet Boek en Hart. Boek verwijst naar boeken: het belangrijkste product in ons winkelassortiment. Hart verwijst allereerst naar Gods liefde voor ons. Vanuit deze liefde hebben we liefde/hart voor de winkel, hart voor de medemens en hart voor de stad Almelo. Met het woordje “hart” geven we tevens aan dat we niet alleen boekwinkel willen zijn, maar ook nevenactiviteiten willen ontplooien, zoals bijvoorbeeld thema-avonden, kindermiddagen, workshops etc.

We weten ons in ons werk gesteund door God onze Vader. Met zijn hulp is de winkel tot stand gekomen en zijn liefde willen we graag uitdragen in de winkel. Daarom is iedereen van harte welkom voor een praatje en een kop koffie! De koffietafel is het hart van onze winkel.

 

Hartelijk dank voor uw financiële bijdrage en uw vertrouwen in de boekwinkel! We wensen u Gods zegen toe!
Bestuur en vrijwilligers van Boek en Hart

 

Uw gift kan overgemaakt worden naar:

NL 04 INGB 0000 8222 17 t.n.v. Baptistengemeente de Bron Almelo / onder vermelding van Boek & Hart