Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van 20 t/m 27 januari 2019 het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. U en jij zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen.

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid in 2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed vind je op www.weekvangebed.nl.

 

Gebedsbijeenkomsten Week van Gebed in 2019 in Almelo

Zondag 20 januari:          19.00 uur            De Ontmoeting : Hoornbladstraat 29A

Maandag 21 januari:       19.30 uur            Chr. Ger. Kerk : Hofkampstraat 37-41

Dinsdag 22 januari:         19.30 uur            De Bron : Adriaen Brouwerstr. 2

Woensdag 23 januari:     19.30 uur            Levensbron : Apollolaan 1

Donderdag 24 januari:    19.30 uur            De Bron : Adriaen Brouwerstr. 2

Vrijdag 25 januari:           19.30 uur            Ger. Kerk Vrijgemaakt : Bellavistastraat 26

Zaterdag 26 januari:       19.30 uur             Zevende-Dags Adventisten : Oude Deldensestraat 2

Zondag 27 januari:          19.00 uur             De Ontmoeting : Hoornbladstraat 29A

 

Op beide zondagen beginnen de diensten om 19.00 uur en vervolgens loopt de dienst over in de bidstond.