Op 30 mei a.s. is het weer Hemelvaart. Twee jaar geleden zijn we gestart met het opnieuw samen beleven van deze dag. Vorig jaar ging het niet door, vanwege de regen, maar dit jaar gaan we sowieso een dienst houden met elkaar. 
Om 8:45 uur mogen alle mensen die mee wil fietsen zich verzamelen bij de kerk. 
Om 10:00 uur is er koffie/thee bij het Hagenpark (achter Theater Hof 88, aan de Canisiushof). De fietsers sluiten zich vanzelf bij deze  groep aan. 

Rond 10:30 uur hebben we een eenvoudige, openlucht samenkomst waarin we wat zingen en een korte preek zullen horen. We ronden af rond 11:15 uur en wie wil kan dan nog wat nagenieten in het park (picknicken of zo). 
Om een goede inschatting te kunnen maken voor de hoeveelheid koffie/thee en voor het fietsen, vragen we jullie om je even op te geven voor deze dag. Er ligt een inschrijfformulier in de hal van de kerk of je kunt je opgeven via egbertvanrhee@gmail.com. 

Bij slecht weer gaat de fietstocht niet door, maar hebben we wél een informele dienst in ons kerkgebouw. De keus om wel of niet te gaan fietsen zal gemaakt worden op woensdag 29 juni om 19:00 uur. We zullen een mail sturen naar alle gemeenteleden met de mededeling of het fietsen wel of niet door gaat. U ontvangt dus altijd een mail…. 

Uw voorganger, Egbert van Rhee