Lezingen br. Wim Zwitser

In het najaar van 2021 zal br. Wim Zwitser weer drie lezingen geven op de zondagavond.
De data en onderwerpen worden in onderstaand filmpje bekend gemaakt.