Onze zustergemeente in Löhne heeft een nieuw kerkgebouw. Dit vieren ze in een feestelijke dienst waarin ook ons zangkoor medewerking verleent. Beide zangkoren zullen ook samen een paar liederen zingen. 

Het koor gaat met de bus naar Löhne en er zijn nog een paar plaatsen vrij. Dus wilt u mee, meldt u dan zo snel mogelijk aan, in elk geval voor 25 oktober. Vol = vol. De kosten bedragen € 10,- per persoon. Opgave bij Herman Burink of Margo Brinks.

Vertrek is ’s morgens om 7.00 uur bij de Bron. ’s Middags om ca. 16.00 uur is de verwachte terugkomst bij de Bron.