Pasen – een open deur?!

Het thema van Pasen is ‘Pasen – een open deur?!’ In elke dienst zal een deur centraal staan. Benieuwd
wat dat zal brengen? Stap de deur van de kerk binnen en kom naar alle onderstaande vieringen!
Witte Donderdag 18 april 19:00 uur: viering van het avondmaal. In de overdenking staan we stil bij de
Here Jezus als de open deur.
Goede Vrijdag 19 april 19:00 uur: een indringende dienst rondom het lijden en sterven van de Here
Jezus. De deur gaat dicht door onze zonden….
Stille Zaterdag 20 april 19:00 uur: een sobere viering waarbij we tegen de gesloten deur aankijken die
verzegeld is. We kijken met ontzag en huivering naar de diepte van het lijden zonder God. Wie wil mag
deze dag vasten om ons te verootmoedigen voor God.
Pasen 21 april (8:45 uur): Paasontbijt. Jong en oud genieten van een gezamenlijke maaltijd en beginnen
zo de viering van het nieuwe leven.
Pasen 21 april 10:00 uur: Samenkomst voor jong en oud. De deur is opengerukt! Jezus leeft! Wie wil mag
binnenkomen. Deze dienst is erg toegankelijk, dus neem mensen mee.
We bidden dat deze diensten zullen bijdragen in ons geloof in de Opgestane Heer. We bidden dat het licht
zal verspreiden in Almelo en omstreken.
Uw voorganger,
Egbert van Rhee