Op zondag 16 september staat de startzondag gepland. We beginnen ‘s morgens om 10:00 uur met een dienst in onze eigen kerk. Voor ‘s middags hebben we een leuk (keuze)programma samengesteld, met eten, drinken en (ont/in)spannende activiteiten. Dit programma vindt plaats op het terrein van de ZDA (Nijreesbos) en duurt tot ongeveer 16:30 uur. We vragen iedereen om wat eten mee te nemen voor een gezamenlijk lunchbuffet. Drinken meenemen hoeft niet; daar wordt voor gezorgd. We sluiten de startzondag af met taart. Daarvoor zoeken we nog 10 tot 15 mensen die een taart willen bakken. In de hal in de Bron ligt een inschrijflijst. Graag horen we of u/jij ook naar de startzondag komt en of u/jij een taart wilt bakken. Tenslotte: niet iedereen is zelf in staat om per fiets of auto naar het Nijreesbos te komen. Hebt u/jij vervoer nodig, vul dat ook in s.v.p.