Elk mens krijgt er vroeg of laat mee te maken: rouw. Maar hoe doe je dat?! Wat is nu eigenlijk rouw? Wat zijn de kenmerken van rouw? Wat is nu juist goed of juist helemaal niet goed om te doen? Wat zeg je tegen mensen die rouwen en wat zeg je niet? Wat als rouwen niet lukt? Wat als je niets voelt? Wat als je soms hele dagen het gevoel hebt gek te worden? Valt je werk verliezen ook onder rouw, en verlies van gezondheid, en geen kinderen kunnen krijgen of een miskraam?

Talloze vragen komen op je af als je met gemis wordt geconfronteerd. Ieder mens rouwt, maar ieder mens rouwt uniek, op zijn eigen manier. Toch zijn er veel dingen te zeggen over rouwen die je kunnen helpen in het proces van rouwdragen. We noemen het bewust geen rouwverwerking, want rouw ‘verwerk je niet’, maar draag je de rest van je leven met je mee. Je moet leren om ‘die ander’ op een andere manier vast te houden.

Eén van de belangrijkste hulpmiddelen bij rouwdragen is er over praten. Geef je verdriet, je vragen, je gevoel, je gedachten de ruimte om zo je hart te luchten. Wat ook helpt is informatie over wat rouwen nu eigenlijk is.

Daar willen we graag iets in betekenen! We nodigen u allen uit om deel te nemen aan zes ochtenden over rouwdragen. De bovenstaande vragen en vele andere, en natuurlijk uw eigen vragen en beleving staan in die ochtenden centraal. Steeds is er een stuk informatie over rouwen en daarna ruimte om in kleine groepjes de theorie te bespreken en de mogelijkheid om iets te delen over wat rouw met jou doet. Belangrijk om te benadrukken is dat je niet verplicht bent om te praten over je verdriet. Alleen luisteren is ook oké!

De data zijn:
• 28 november
• 23 januari
• 20 februari
• 20 maart
• 17 april
• 15 mei

Elke ochtend begint om 9:30 uur en eindigt om 11:30 uur. We drinken samen koffie/thee met iets erbij. We willen u vragen om zich op te geven bij de voorganger via egbertvanrhee@gmail.com of via het inschrijfformulier in de hal van de kerk. Doe dit voor 25 november, zodat wij een beeld hebben van het aantal mensen waar we rekening mee moeten houden.
We hopen velen van u te mogen begroeten om zo elkaar tot zegen te zijn.

Hartelijke groet,
Annelies Schraa en Egbert van Rhee