Aan alle zusters van Baptistengemeente “De Bron”,

Zoals ieder jaar verzorgt de vrouwenvereniging ”Samen Sterk” de Baptisten Wereldvrouwengebedsdag. De wereld heeft gebed nodig en het is heel bijzonder om dat als zusters met elkaar te doen.
Hierbij nodigen wij u/jou uit op woendagavond 6 november om samen met ons te bidden voor de noden in de wereld. Aanvang van de avond is 19:30 uur. Tijdens deze avond wordt er een collecte gehouden voor een goed doel.

Met vriendelijke groet,
Vrouwenvereniging “Samen Sterk”