slider 8

Bijbelleesrooster

 

De Bijbel lezen in chronologische volgorde

In de maanden mei en juni gaan we verder met het lezen van de Bijbel in chronologische volgorde. Op de leeslijst staan de komende twee maanden naast het hele boek Jesaja ook o.a. Hosea, Micha en Nahum, een paar hoofdstukken van 2 Koningen, 2 Kronieken en een paar Psalmen.
Jesaja (betekenis: ‘De Heer redt’) was de zoon van Amos. Hij werkte in de periode van ca. 750-690 v. Chr. onder de volgende koningen van Juda: Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia en was tijdgenoot van de profeet Hosea. In die tijd was Juda een klein rijk en Assyrië was een wereldmacht die de buurlanden van Juda onderwierp en dus ook een bedreiging was voor Juda.

Het boek Jesaja kan eigenlijk in drie delen verdeeld worden:
• Het oordeel van God (Hoofdstuk 1:1-35:10)
• De geschiedenis van Hizkia (Hoofdstuk 36:1-39:8)
• De troost van God (Hoofdstuk 40:1-66:24)

Het boek Jesaja leert veel over de Messias en het toekomstige rijk van God als Jezus terug komt en kan dus gezien worden als een brug tussen het Oude en Nieuwe Testament. Het wordt heel veel geciteerd in het Nieuwe Testament.

Arnold de Graaf

2022 Koerier mei juni-18