slider 8

Bijbelleesrooster

 

De Bijbel in chronologische volgorde. In januari zijn we begonnen om, aan de hand van een leesrooster, de Bijbel in chronologische volgorde te lezen.
In de tijd waarin we leven komen Gods waarden zoals die in Zijn Woord te lezen zijn steeds verder onder druk te staan en worden maatschappelijk gezien als onaanvaardbaar beschouwd. Daarom is kennis van de Bijbel heel belangrijk om in deze wereld, die niets met God te maken wil hebben, staande te blijven en het evangelie te blijven uitdragen.

In september en oktober gaan we verder in Gods Woord en lezen we de boeken 1 en 2 Samuel, de Psalmen en 1 Kronieken.

Blijf je ook de komende maanden mee lezen om zo gesterkt te worden in je geloof en Bijbelkennis?
Arnold de Graaf.

IMG-6967