slider 8

Bijbelleesrooster

 

De Bijbel lezen in chronologische volgorde.
Het is al weer een jaar geleden dat we begonnen zijn om de Bijbel in chronologische volgorde te lezen. In de steeds sneller veranderende wereld, en dat zijn bepaald geen veranderingen ten goede, is de Bijbel de enige constante en onveranderlijke factor die ons houvast biedt in de stormen, beproevingen en vervolging waarmee we in ons leven me te maken hebben.
Door de culturele en geografische veranderingen die wereldwijd plaats vinden, komen Gods waarden, zoals die in Zijn Woord te lezen zijn, steeds verder onder druk te staan en worden maatschappelijk gezien als onaanvaardbaar beschouwd. Daarom is kennis van de Bijbel heel belangrijk om in deze wereld, die niets met God te maken wil hebben, staande te blijven en het evangelie te blijven uitdragen.

In de eerste twee maanden van het jaar lezen we uit de Psalmen en Spreuken, met een paar hoofdstukken uit 1 Kronieken en 1 Koningen.

Het boek Spreuken is geschreven door koning Salomo. Het is gericht aan het hele volk en met name de jongere mensen die nog onderwezen kunnen worden.
In de proloog omschrijft Salomo kernachtig welk ideaal type mens hij voor ogen heeft. Dit is in de eerste plaats iemand die gekenmerkt wordt door nederigheid. In het kader van de opvoeding is nederigheid belangrijk met het oog op leerproces. Deze innerlijke houding is van belang voor een
jonger iemand die zich nog moet ontplooien, maar ook voor een persoon die een bepaalde rijping heeft ondergaan en als wijs bestempeld wordt. De auteur onderstreept het belang van wijsheid en daarmee doelt hij niet op het beschikken over veel kennis, maar op het verwerven van een zuivere
innerlijke houding die iemand in staat stelt optimaal in het leven te functioneren. Daarvoor is van belang dat men niet zijn eigen wil, maar alleen Gods wil zoekt. Wie God vreest en eert, is daarmee ook in staat op een zuivere manier met medemensen om te gaan. Een belangrijk aspect van
een dergelijke houding is het verdwijnen van de ik-gerichtheid.

Blijf je ook in 2022 mee lezen en zo gesterkt te worden in je geloof en Bijbelkennis?
Arnold de Graaf

leesrooster