slider 8

Bijbelleesrooster mei/juni

 

In mei en juni gaan we verder om in chronologische volgorde Gods Woord te lezen. Het is belangrijk om de Bijbel goed te kennen, want we worden niet voor niets door Jezus gewaarschuwd dat er vele misleiders onder Zijn Naam zullen komen.

4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.
5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. [Matteüs 24:4,5]

Daarom is het goed om alles wat we horen, zien en lezen over Gods woord te toetsen aan wat er in De Bijbel staat. Net zoals de Joden in Berea gedaan hebben.

10 En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas ‘s nachts weg naar Berea. Die gingen, toen zij daar gekomen waren, naar de synagoge van de Joden.
11 En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften [om te zien] of die dingen zo waren. [Handelingen 17:10,11]

Zij nemen het gepredikte woord ter beoordeling aan en slaan de Schriften er op na om te zien of deze dingen de dingen die Paulus verkondigt zo, zoals hij zegt, zijn. Daarmee stellen zij een voorbeeld voor alle gelovigen. De verkondiging dient te allen tijde getoetst te worden aan de Schrift, omdat het door God ingegeven is, zoals we in 2Tim.3:16,17 kunnen lezen.

16 Heel [de] Schrift [is] door God ingegeven en is nuttig om [daarmee] te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren [en] op te voeden in de rechtvaardigheid,
17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Arnold de Graaf.

Bijbelleesrooster2021-3mb (1)-2 (1)