slider 7

Welkom in Baptistengemeente De Bron!

Wij zijn een gemeente die leeft om God te dienen en te eren, zich wil inzetten voor jong en oud en de regio (met name stad Almelo) wil dienen. Hoewel onze gemeente al ruim 80 jaar bestaat is het voor elke generatie weer een zoektocht om dit waar te maken. Wij zijn dus met elkaar onderweg! Onze krachtbron bij deze onderneming is de Here Jezus Christus. Hij kwam naar deze wereld om ons een nieuw leven te geven. Dat deed Hij door voor ons te sterven. Vanwege deze ongekende liefde staat Hij centraal in ons leven. Wil je hier meer over weten? Kom gerust eens langs en maak vrijblijvend kennis.

 

Tekst

“En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden."

Handelingen 19 vers 6 (HSV)

Diensten

Zondag 5 december 10.00 uur: br. Egbert van Rhee

Zondag 12 december 10.00 uur: br. P. Wijchers uit Capelle a/d IJssel

Zondag 19 december 10.00 uur: br. Egbert van Rhee, Adventsdienst

Vrijdag 24 december 21.30 uur: Kerstavond dienst m.m.v. The Young Church Singers

Zaterdag 25 december 10.00 uur: Kerst voor allen m.m.v. Zangkoor de Lofstem

Zondag 26 december 10.00 uur: br. Gankema uit Hattem

Helaas hebben we vanaf 21 november besloten maximaal 95 personen toe te laten in de dienst, zodat wij de 1 1⁄2 meter afstand juist kunnen handhaven. Daardoor is opgave verplicht. U kunt zich t/m vrijdagmiddag 15 uur opgeven bij Hermien (secretaris@debron-almelo.nl). Op zaterdag ontvangt u bericht wie er wordt uitgenodigd voor de dienst van de komende zondag. U kunt zich voor meerdere diensten tegelijk opgeven. Kijk goed op de lijst voor welke dienst u welkom bent. In de kerk krijgt u een zitplaats toegewezen.

Wij hanteren de basisregels:
- Mondkapje verplicht - Als u op de plaats zit mag deze af.
- Anderhalve meter afstand houden.
- Geen handen schudden.
- Heeft u klachten - Blijf dan thuis!

Na de dienst is er geen koffie drinken. We kunnen in de ontmoetingsruimte de juiste afstand niet
garanderen en buiten is het te koud om koffie te drinken.

Het is ook mogelijk om thuis de dienst te beluisteren via Kerkdienstgemist.nl of te bekijken via De Bron Baptisten - YouTube kanaal

Kerst 2021 kerstdiensten + online

Nieuws

Kerstpakketten Nusfalau

Al vele jaren een groot succes, en elk jaar een groter succes, helpt u ook dit jaar weer mee om dit succes te in stand te houden en groter te maken? Ook nu vragen wij uw bijdrage voor onze jaarlijks terugkerende kerstpakketten actie. Met uw bijdrage worden lokaal, in Roemenië dus, pakketten samengesteld welke aan…

Lees verder

De oogst van oogstdankdag

Afgelopen zondag hebben we met elkaar Oogstdankdag gevierd. Prachtig om te zien hoeveel producten er zijn gebracht voor de voedselbank. Ze waren er erg blij mee! Wilt u nog even denken aan de collecte voor de voedselbank die we voor afgelopen zondag hadden bedacht? Het is in de dienst niet meer genoemd, dus vandaar nog…

Lees verder

Lezingen br. Wim Zwitser

In het najaar van 2021 zal br. Wim Zwitser weer drie lezingen geven op de zondagavond. De data en onderwerpen worden in onderstaand filmpje bekend gemaakt.  

Lees verder

Prekenthema: Leven door de Geest

Romeinen 8:9 HSV

Woont de Heilige Geest in jou? Paulus noemt Hem de Geest van Christus. Het is eigenlijk eenvoudig: Als je Jezus liefhebt, dan woont de Heilige Geest in jou. De Geest en de Here Jezus zijn niet los te verkrijgen. Sta je daar wel eens bij stil: Jezus woont in mij. Een gedachte om te koesteren en om je over te verwonderen. Maar helaas wordt deze gedachte nogal eens verdreven door wat Paulus ‘leven in het vlees’ noemt. Vlees is alles wat je doet zonder God, in eigen kracht. Je steunt op je eigen vaardigheden en gaat af op je aardse zintuigen. Je betrekt God niet bij wat je doet, denkt en zegt. Dan leef je ‘vreselijk vleselijk’, zonder God. Zo’n leven kan er best goed en mooi uitzien, maar het brengt geen glimlach op Gods gezicht. God zegt zelfs dat zo’n levensstijl de dood brengt. Leven door de Geest brengt daarentegen leven en vrede! Wie wil dat nu niet?! Daarom een open uitnodiging: Open je hart (steeds weer) voor Jezus en ontvang Zijn Geest en leef!

Leven door de Geest

Onze Voorganger

Onze voorganger heet Egbert van Rhee (43). Hij is getrouwd met Ymkje en heeft drie kinderen. Na te zijn opgegroeid in de Drentse Veenkoloniën heeft hij theologie gestudeerd in Veenendaal aan de ETH (Evangelische Theologische Hogeschool; tegenwoordig ondergebracht op de CHE in Ede). Tijdens zijn studie is hij zes jaar jeugdwerker (2,5 dag per week) geweest in de baptistengemeente Veenendaal. Na vier jaar werd hij beroepen als deeltijd voorganger (2 dagen per week) in baptistengemeente Midden Betuwe in Zetten. Na twee jaar beide taken te hebben gecombineerd is hij gestopt als jeugdwerker en kon hij 4 dagen aan de slag in Zetten. Na bijna tien jaar deze gemeente te hebben gediend is hij sinds juni 2016 werkzaam in gemeente De Bron.

Egbert-van-Rhee