slider

Kringen

In onze gemeente zijn op dit moment acht kringen actief. Een kring is een kleine groep mensen die samenkomt rondom een geopende bijbel en die daar over nadenkt en omziet naar elkaar.

Elke kring heeft een eigen manier van doen. Zo zijn er kringen die meer nadruk leggen op bijbelstudie en andere die meer aandacht hebben voor het omzien naar elkaar. Gebed is ook een vast onderdeel van de kringen.

De meeste kringen bestaan uit 8-12 deelnemers, maar ook daar zijn uitzonderingen op mogelijk. Sommige kringen hebben een vaste kringleider, andere werken met een roulerend systeem waarbij iedereen een keer de avond voorbereid.

In de toekomst zouden we het kringenwerk meer willen stimuleren, omdat we geloven dat een kring de plek is om samen op een andere manier te groeien in je geloof dan in de zondagse samenkomst.

Naar wie kan ik vragen?

Contactpersoon: Arnold de Graaf
T: 0546-865470
E: secretarisdebron@gmail.com