slider 8

Lezingen

Lezingen br. Zwitser maart t/m mei 2022

Het thema van de lezingen in de komende drie maanden is: "Leven door geloof"

Het is belangrijk om een gelovige te worden en voor eeuwig gered te zijn. Maar de inhoud van het evangelie is veel rijker. Dat gaat meer om de vraag hoe een gelovige leeft tot eer van God, en met welke verwachting hij in het leven staat.

De broef aan de Hebreeën beschrijft dit heel mooi en neemt een aantal gelovigen uit het Oude Testament als voorbeeld.

Zondagavond 27 maart 2022
Onderwerp lezing: De basis van het geloof
Spreker: Wim Zwitser
Aanvang 19.00 uur
Abel, Henoch en Noach hebben begrepen hoe met mogelijk is om in een zondige wereld te leven met God.

Zondagavond 24 april 2022
Onderwerp lezing: De verwachting van het geloof
Spreker: Wim Zwitser
Aanvang 19.00 uur
Abraham, Izak, Jacob en Jozef leefden in de zekerheid dat God Zijn beloften nakomt, hoewel ze die zelf niet hebben ontvangen.

Zondagavond 29 mei 2022
Onderwerp lezing: De kracht van het geloof
Spreker: Wim Zwitser
Aanvang 19.00 uur
Mozes, Israël, Rachab en vele anderen ontvingen Gods kracht in moeilijke omstandigheden.

 

Links naar oude lezingen br. Zwitser:

Kaïn en Abel
Sem, Cham en Jafeth
Izak en Ismaël
Wat is het grote Babylon?

bijbelstudie 1